Sustainable Technology

Sustainable Technology

produkter som afspejler et ansvar overfor vores samfund

Med BENDIXEN Sustainable Technology har vi som mål, at udvikle en CO2 neutral skiltefabrik, med produkter som afspejler et ansvar overfor vores samfund.

BENDIXEN Sustainable Technology har fokus på disse tre FN Verdensmål:

Verdensmål #7: “Bæredygtig Energi”

Verdensmål 7.2 fortæller at inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt. BENDIXEN har valgt i samarbejde med NORLYS at omlægge hele vores virksomheds strømforbrug til vedvarende energi i form af vindenergi.

Alle vores skilte produceres fremover på strøm leveret fra vores vindmøller.

Verdensmål #9: “Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur

Verdenmål 9.2 fortæller at bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold.

Hos BENDIXEN har vi mulighed for at producere vores skilte i Danmark.

Den tætte afstand fra produktions til slut-bruger sikrer, at vores logistiske CO2 aftryk mindskes sammenlignet med produkter som flyves og sejles til Danmark.

BENDIXEN har et mål om årlig optimering af vores elforbrug til skiltenes produktionsomkostning på 2%.

Verdensmål #12 “Ansvarligt forbrug og produktion”

Verdensmål 12 fortæller at inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer og inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

BENDIXEN har indgået samarbejde med vores råvareeleverandører om at bruge regenerat materialer til vores acryl(plastik) og PVC.

Det vil sige at disse råvarer allerede en gang har været anvendt til andet formål.

Desuden optimerer vi løbende vores affaldssorteringsprocesser. Gamle skilte bliver adskilt og grundigt sorteret i stål, aluminium, acryl, elektronik og lyskilder og kan således genanvendes i stedet for at gå til forbrænding.

Med BENDIXEN som skilteleverandør er din virksomhed således med til at tage et ansvar for vores fælles bæredygtige udvikling.

Vores miljøstrategi

I BENDIXEN er vores miljøstrategi at bidrage til at opfylde af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Som skilteproducent er vi især optaget af verdensmålene nr. 7, 9 og 12 om bæredygtig energi, bæredygtig industri samt bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

 

Grøn energi

Vi har iværksat en proces, hvor vi arbejder mod en stadig større og større målopfyldelse. I produktionen anvender vi allerede grøn vindmøllestrøm både til opvarmning af vores fabrik og den strøm, der anvendes i produktionen af vores skilte. På fabrikken har vi endvidere sat os et mål om at reducere el-forbruget årligt med 5 % pr. omsat krone. Det sker bl.a. gennem målbare initiativer, hvor medarbejderne involveres og motiveres.

I næste fase undersøger vi mulighederne for selv at producere en del af vores strømforbrug. I den fase ønsker vi også at udbygge samarbejdet med vores leverandører til at omfatte miljøspørgsmål i relation til proces og produkt. F.eks. er vi allerede i dialog med solcelleproducent om at fremstille CO2 neutrale facadeskilte.

 

Bæredygtig produktion

Vores skiltedesign har nu udgangspunkt i, at produktet nemt kan adskilles efter endt levetid, så de oprindelige rene materialetyper kan genbruges i nye produkter. Derudover er skiltedesign udformet med sigte på at kunne levetidsforlænges. Det betyder, at enkelte komponenter kan udskiftes. Dermed undgås, at hele skiltet skal udskiftes.

De produkter, der ikke længere kan anvendes i vores virksomhed, bliver sorteret og sendt til genanvendelse. I BENDIXENs produkter anvendes også genanvendelig plast til ny plast af meget høj værdi.

 

Godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har altid haft høj prioritet på BENDIXEN. På daglig basis arbejdes der på at optimere arbejdsprocesserne, så uhensigtsmæssige arbejdsbelastninger undgås. Det sker bl.a. ved at involvere den enkelte medarbejder i en dialog om det nære arbejdsmiljø. F.eks. er tunge manuelle løft blevet erstattet af vakuum-kraner, og vi har et forstærket fokus på anvendelse af udsugning og sugeudstyr for at sikre et sundt indre arbejdsmiljø. Desuden arbejder vi lige nu på at udskifte vores lak-anlæg med henblik på at udfase miljøfremmede stoffer og at reducere energiforbruget i dette anlæg.

Udover en registrering af lovpligtige arbejdsulykker, foretager vi også en registrering af ”nærved” ulykker, for at forebygge arbejdsulykker og reducere sygefravær.

De tre verdensmål er en integreret del af ledelsens beslutningsgrundlag, der er tænkt sammen med fokus på økonomi, således at BENDIXEN fortsat kan levere skarpe priser på vores produkter af høj kvalitet.

Direktør Thorbjørn Kjellerup
Bendixen

 

BENDIXEN PRODUCERER MED GRØN STRØM

BENDIXEN støtter den grønne omstilling ved at købe CO2-neutral og vedvarende vindenergi.

Samtidig støtter BENDIXEN også FN’s Verdensmål nummer 7 ”Bæredygtig energi” gennem sit grønne valg.

 

VIL DU HØRE MERE OM MULIGHEDERNE FOR DIT NÆSTE SKILT?

VIL DU HØRE MERE OM MULIGHEDERNE FOR DIT NÆSTE SKILT?

Kontakt os på tdk@bxn.dk eller på 21202400

Se mere om vores produktsortiment

SE MERE OM VORES PRODUKTSORTIMENT:

Green Sign

Green Sign

Med BENDIXEN Sustainable Technology kan vi levere bæredygtige skilteløsninger med et ekstraordinært lavt klimaaftryk.

Facadeskilte & bogstaver

Facadeskilte & bogstaver

Skil dig tydeligt ud fra konkurrenterne med lysende logo og bogstaver på
facaden

Intelligent Signage

Intelligent Signage

Det intelligente bindeled mellem forretning, teknologi og data

Neon

Neon

Den kreative lyskilde med æstetisk stemning og atmosfære

PYLONER OG STANDERE

PYLONER OG STANDERE

Få synlighed for forbipasserende og besøgende til din virksomhed.

Mega-pyloner

Mega-pyloner

Skab opmærksomhed og tiltrækning på meget lang afstand

UDHÆNGSSKILTE

UDHÆNGSSKILTE

Stik ud - og skab opmærksomhed

Mega bogstaver

Mega bogstaver

Mega blikfang med mega store ord

INTERIØR SKILTE

INTERIØR SKILTE

Henvisningsskilte, dørskilte, wayfinding - fuldender din indretning

Facadedesign

Facadedesign

Fuldend og synliggør din butiksfacade

Digitale SKÆRME

Digitale SKÆRME

Levende budskaber på pyloner, facadeskærme og mobile skærme.

Lightbox

Lightbox

Skab stemning og tiltræk opmærksomhed i butikken

Storformat print

Storformat print

Skal du have et budskab ud?
- Print det stort!

ABC-mix

ABC-mix

Byg selv lysende klare budskaber

Standard Sortiment

Standard Sortiment

Skilteserie med æstetik og enkelthed i fokus